बद्दल

लोगो

संस्कार प्रकाशन – भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात विशेष उपक्रम असलेले प्रकाशन, त्यांचे पहिले पुस्तक श्रुती विलास प्रकाशित झाले. वर्ष 2000 मध्ये. पुस्तकाला मिळालेल्या उदंड प्रतिसादाच्या आधारे, संस्कार प्रकाशनाने हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताला समर्पित इतर अनेक प्रकल्प हाती घेतले. प्रकाशनाचे मुख्य केंद्र संगीत शिक्षण आहे.
श्री.प्रसाद कुलकर्णी, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आणि अध्यात्म यांचा घट्ट संबंध असल्याचेही संस्कार प्रकाशनचे संस्थापक मानतात. त्यामुळे संस्कार प्रकाशनाने अध्यात्मिक पुस्तके प्रकाशित करण्याचाही प्रयत्न केला आहे.
संस्कार प्रकाशन हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत, अध्यात्मवाद आणि आंतरिक सुसंवाद आणि शांती यांना एकत्रित करण्याचे ध्येय घेऊन बाहेर पडले आहे. पुस्तक प्रकाशनाच्या माध्यमातून. श्री. प्रसाद कुलकर्णी यांच्यासाठी, हे एकाच दैवी अस्तित्वाचे वेगवेगळे पैलू आहेत.
गुरुकुल नसताना ज्ञान हस्तांतरणाची प्रणाली, संस्कार प्रकाशनाचा विश्वास आहे की पुस्तके ही पोकळी भरून काढू शकतात आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि शिकण्याचे सर्वोत्तम माध्यम ठरू शकतात. संस्कार प्रकाशनाच्या प्रत्येक प्रकाशनात राग संगीताच्या विविध सूक्ष्म पैलूंवर त्याच्या सर्व बारकावे आणि छटांसह प्रकाश टाकण्याचे वेगळेपण आहे. संस्कार प्रकाशनचे प्रत्येक पुस्तक हे हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या खोल आणि अद्वितीय पैलू आणि संकल्पनांच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम आहे.
संस्कार प्रकाशनासाठी, प्रत्येक पुस्तक हे केवळ विक्रीचे उत्पादन नाही. त्यांच्यासाठी हा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या क्षेत्रात प्रचंड मोलाची भर घालणारा अनमोल खजिना आहे. संस्कार प्रकाशन असलेले प्रत्येक लेखक आपापल्या परीने ऋषी आहेत. आजच्या जगात आणि पुस्तके शास्त्राप्रमाणेच मौल्यवान आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पुस्तक तितक्याच उत्साहाने आणि आत्मविश्वासाने सादर करण्याचा संस्कार प्रकाशनला अभिमान आहे. ही पुस्तके मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहेत भाषा, सोबतच्या CD सह 'बंदिशी'शी संबंधित काही पुस्तकांमध्ये. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संगीत परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार/अभ्यासक्रमानुसार मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक पुस्तके प्रकाशित केली जातात.
काही मौल्यवान पुस्तकांचे भाषांतर चालू आहे. भविष्यातील योजनांमध्ये हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताशी संबंधित जुनी पुस्तके/शास्त्रे पुन्हा प्रकाशित करणे समाविष्ट आहे.
आमच्या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे.