उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 3

My Store

मत्त-रुद्र-जय ताल बंदिशे (बंदिश नोटेशन्स)

मत्त-रुद्र-जय ताल बंदिशे (बंदिश नोटेशन्स)

नियमित किंमत Rs. 200.00
नियमित किंमत विक्री किंमत Rs. 200.00
विक्री विकले गेले
चेकआउटवर शिपिंगची गणना केली जाते.

मत्त-रुद्र-जयताल बंदिशें

संगीतकार - किरण फाटक
[हिंदी बंदिश नोटेशन्स]
ISBN 978-81-94315-90-2

मॅट, रुद्र आणि जय ताल हे भारतीय शास्त्रीय संगीतातील दुर्मिळ ताल आहेत. या पुस्तकात नोटेशनसह या 3 तालांपैकी प्रत्येकी 15 बंदिश आहेत. या तालांना संगीत जगताची ओळख करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

संपूर्ण तपशील पहा