उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 5

My Store

संगिताचें शैक्षणिक मानसशास्त्र

संगिताचें शैक्षणिक मानसशास्त्र

नियमित किंमत Rs. 150.00
नियमित किंमत विक्री किंमत Rs. 150.00
विक्री विकले गेले
चेकआउटवर शिपिंगची गणना केली जाते.

संगीताचे शैक्षणिक मानसशास्त्र

लेखक - किरण फाटक
[मराठी भाषा]

ही पुस्तके विद्यार्थी, शिक्षक आणि सर्व संगीत शिकणाऱ्यांची मानसिकता आणि मानसशास्त्राशी संबंधित आहेत आणि पुनरावलोकन आणि संबंधित आलेखांसह ते स्पष्ट करतात.
'संगीताचे शरीरशास्त्र' हा देखील संगीत विद्यापीठे आणि संगीत संस्थांमधील अभ्यासाशी संबंधित एक महत्त्वाचा विषय आहे.

संपूर्ण तपशील पहा